(רצוי כמובן להקיש על כל משפט/שורה כדי להתבונן בצילום שייפתח) להמשיך לקרוא "21 בנמל יפו"