צילומים- בניינים- פרטים- חיים

כל הצילומים צולמו על ידי, שרון רז, במרכז פתח תקווה, בקיץ 2007.

כל הצילומים הוקטנו פעמיים בגודלם ובאיכותם בגלל מגבלות האתר ולמען גלישה ברשת.

כל הצילומים צולמו ברחוב הברון הירש, רחוב ותיק מאוד בפתח תקווה.

הפרטים לקוחים מחזיתות, ממעברים, מצדדים, מחדרי מדרגות, פנים דירות וכ"ו.

היה מאוד חם. היה קיץ. אבל המטרה מקדשת את האמצעים ומה זה להזיע בשביל היסטוריה.

מודעות פרסומת