זהו אינו תיעוד ארכיטקטוני

זהו אינו תיעוד היסטורי

זהו אינו תיעוד

זהו גם אינו צילום תיעודי

זה רק קצת מכל אלו

אך זוהי כן משיכה

זוהי משיכה למקום

זוהי משיכה לצורות

זוהי משיכה לצבעים

זוהי משיכה ללא נודע

זוהי משיכה לסוד

זוהי משיכה לגן

זוהי משיכה לנעלם

זוהי משיכה לדימויים

זוהי משיכה לדבר עצמו

זהו הדבר הזה, זוהי המילה הזו

א  מ  נ  ו  ת

כל הצילומים צולמו על ידי, שרון רז, בשניים עשר לינואר שנת 2008, לפני כשנה.

כל הצילומים הוקטנו בגודלם ובאיכותם בצורה קריטית, בגלל אילוצי האתר הזה והגלישה ברשת.

מה שיוצא הוא שהנכם רואים את הצילומים בערך בשביעית או בשמינית מהגודל המקורי שלהם, לצערי.

שנה אחרי הצילומים הללו, המקום הזה, בגלל מחסור בגשמים, נראה יבש כמעט לחלוטין. עצוב.

מודעות פרסומת