הסיפור כאן פשוט.

בית ישן. בית קטן. בית פשוט. בית ותיק. פינת מגרש.

מגרש ענקי. בית חדש. בית ענק. בית ראוותני. בית חדיש.

בפינת המגרש עומד עדיין בית ותיק ונטוש.

במרכז המגרש עומדת כבר מגלומניה חדשה. הפרופורציות שונות לחלוטין.

שינוי חברתי. שינוי כלכלי. שינוי תפיסתי. שינוי מהותי. השתנינו.

לרעה. כמובן. להמשיך לקרוא "על תבונה ורגישות"