1, 6, 2 – זה ה-סדר.

צילום אחד, 6 צילומי תנור, ולבסוף 2 צילומים אחרים.

רמת גן, גבול גבעתיים, איזור שהיה בעת הריסה כשצילמתי אותו, שוב, כי כבר ביקרתי בו בעבר.

א'-1. זה הראשון, הוא מהשונות, מהאחרים, קדימון, לא קשור לתנור, אבל קרוב אליו. להמשיך לקרוא "תנור מוזר ועוד"