קולנוע אואזיס הנטוש והסגור, הרצל פינת ז'בוטינסקי, רמת גן. כל הצילומים כרגיל על ידי, שרון רז.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

כרטיסי הקולנוע באדיבות ארז אסיא

כרטיסי הקולנוע באדיבות ארז אסיא

*

*