בניין משרדים סגור.

כל הצילומים צולמו על ידי, שרון רז, בינואר 2011.

כל הצילומים הוקטנו בגודלם לשם גלישה נוחה ובהתאם לצרכי הבלוג.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

מודעות פרסומת