*****

יום שבת והנה הפוסט השביעי והאחרון שלי בנושא קיבוץ רוחמה ומבניה הוותיקים והנטושים.

אלו הם מראות שונים מהמקום, עם מבנים שונים, בעיקר חקלאיים, כפי שהורגשו, נקלטו ומוסגרו על ידי ב-פריימים בעת השיטוט בשטח. מקבץ צילומים שהם האמנות שלי.

כל הצילומים צולמו על ידי, שרון רז, במאי 2013. כל הצילומים הוקטנו בגודלם לצורך הצגתם כאן בפוסט זה ובמגבלות תבנית וורדפרס. אין לעשות כל שימוש בצילומים ללא אישור מיוחד בכתב ממני. תמה סדרה זו. שרון רז.

*****

*****

sr-dslr-ruhama 075 sr-dslr-ruhama 280 sr-dslr-ruhama 282 sr-dslr-ruhama 310 sr-dslr-ruhama 311 sr-dslr-ruhama 312 sr-dslr-ruhama 314 sr-dslr-ruhama 315 sr-dslr-ruhama 319 sr-dslr-ruhama 323 sr-dslr-ruhama 328 sr-dslr-ruhama 329 sr-dslr-ruhama 330 sr-dslr-ruhama 336 sr-dslr-ruhama 337 sr-dslr-ruhama 338 sr-dslr-ruhama 339 sr-dslr-ruhama 340 sr-dslr-ruhama 355 sr-dslr-ruhama 357 sr-dslr-ruhama 358 sr-dslr-ruhama 360 sr-dslr-ruhama 362 sr-dslr-ruhama 369 sr-dslr-ruhama 372 sr-dslr-ruhama 377 sr-dslr-ruhama 378 sr-dslr-ruhama 381 sr-dslr-ruhama 385 sr-dslr-ruhama 387 sr-dslr-ruhama 390 sr-dslr-ruhama 404 sr-dslr-ruhama 406 sr-dslr-ruhama 407 sr-dslr-ruhama 408 sr-dslr-ruhama 410 sr-dslr-ruhama 457 sr-dslr-ruhama 460

*****

סוף

*****

מודעות פרסומת