*****

העיניים שלי מחליטות.

*****

כל הצילומים צולמו על ידי, שרון רז, בחודש ינואר שנת 2014. כולם מוקטנים כאן. אין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מיוחד בכתב ממני.

*****

sr-dslr-vrs-7584

sr-dslr-vrs-7585 sr-dslr-vrs-7588 sr-dslr-vrs-7592 sr-dslr-vrs-7595 sr-dslr-vrs-7598 sr-dslr-vrs-7599 sr-dslr-vrs-7603 sr-dslr-vrs-7604 sr-dslr-vrs-7605 sr-dslr-vrs-7606 sr-dslr-vrs-7610 sr-dslr-vrs-7614 sr-dslr-vrs-7615 sr-dslr-vrs-7623 sr-dslr-vrs-7624

*****

סוף

*****