*****

יולי אוגוסט שנת 2015. חום, אלימות, דת, עיוורון, בורות, בערות, הסתה, שנאה, שריפה, דקירה, זעקה והשתקה.

*****

ריסוק, מעיכה, מחיצה, מחיצות, כוח, התעמרות, ניפוץ, שבירה, ריקבון, חלודה, איבוד כל מוסר, שפיות והיגיון. בריחה.

*****

רביעיית הצילומים הללו צולמה על ידי, שרון רז, בספטמבר 2013. כולם הוקטנו לצורך גלישה בפוסט זה.

*****

sr-099

*****

sr-134

*****

sr-297

*****

sr-286

*****

סוף

*****