****

מזמן לא צילמתי מתחם של בתי/מבני סוכנות/עולים/מגורים ישנים ונטושים.

ארכיטקטורה צנועה, מוגבלת ושקטה בטבע. 1949 כזה לדעתי. צולם במדינת ישראל. חה!

כל הצילומים – העיניים שלי ואני. כל הצילומים כרגיל מוקטנים כאן. אין להעתיק או לעשות בהם כל שימוש.

תיהננה. תיהנו. ספטמבר טוב רק לאנשים הטובים מביניכם. שרון רז

****

img_7140 img_7148 img_7154 img_7156 img_7158 img_7159 img_7163 img_7165 img_7171 img_7176 img_7179 img_7183 img_7184 img_7185 img_7186 img_7188 img_7193 img_7196 img_7197 img_7202 img_7203 img_7204 img_7205 img_7206 img_7209 img_7210 img_7211 img_7214 img_7215 img_7216 img_7218 img_7219 img_7220 img_7223 img_7227 img_7228 img_7229 img_7233 img_7234 img_7240 img_7244 img_7245 img_7249 img_7250 img_7255 img_7256 img_7264 img_7269 img_7271 img_7278 img_7282 img_7285 img_7290 img_7291 img_7295 img_7302 img_7305 img_7306 img_7308 img_7311 img_7312 img_7315 img_7317 img_7318 img_7319 img_7321 img_7327 img_7330 img_7332 img_7334

****

סוף

****