בעוד שבוע, יום חמישי, 4/3/21, תיפתח תערוכת היחיד הרביעית שלי, שתוצג במהלך מרץ ואפריל.

מוזמנים להגיע לפתיחה ו/או לשיח הגלריה ב-20/3/21 ו/או במהלך החודשיים הללו. תודה ופורים שמח.

שרון רז