ממשיכים ועכשיו עם מרכז הארץ בחתך רוחב נוסף.

בשיטוטי הרבים, הלחוצים בזמן בדרך כלל, הספקתי לצלם חוץ ממבנים נטושים וותיקים גם קצת שילוט.

ירושלים, צילום: שרון רז, אתר "אדריכלות נעלמת" להמשיך לקרוא "שילוט נעלם – מרכז"